De praktijk

Een logopedist houdt zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedisten bieden we in de praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over de praktijk en over wie we zijn. Tevens vindt u er informatie over de gang van zaken in de praktijk en onze manier van werken.

In Wat is logopedie geven we u meer informatie over logopedie en wordt er uitgelegd welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, consultatiebureau, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.
U kunt zich bij ons aanmelden op de gelijknamige pagina.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en mogelijk een kort onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden, hiervoor is een medische noodzaak vereist. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

We werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, en andere specialisten. Daarnaast heb ik ook regelmatig contact met het consultatiebureau, scholen, leerkrachten en begeleiders. 

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld.Vanaf 2014 heeft de praktijk niet met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. 

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

lid van de NVLF