Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werk ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF.

We zijn allround opgeleid en hebben ruime ervaring. We volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

lid van de NVLF